PRZYWRACAMY
WODĘ
NATURZE

Zaprojektuj / Zaprojektuj-Wybuduj / Wybuduj

PRZYWRACAMY
WODĘ
NATURZE

Zaprojektuj / Zaprojektuj-Wybuduj / Wybuduj

Kim jesteśmy?

Firma Newater powstała dzięki pasji ludzi z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej realizacji obiektów gospodarki wodno – ściekowej.

  • Specjalizujemy się w realizacji projektów infrastruktury publicznej oraz komercyjnej, w obszarze budowy nowych i modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wód, przepompowni ścieków komunalnych, deszczowych i technologicznych, służących ochronienie środowiska.
  • Wdrażamy procesy udoskonalania w zakresie technologii, sterowania, instalacji i sieci sanitarnych, instalacji technologicznych dla zachowania jej sprawności i eliminacji ryzyk, takich jak wyłączenie obiektu w trakcie jego użytkowania (eksploatacji).
  • Promujemy politykę ciągłego unowocześniania procesów i technologii oraz obniżania kosztów eksploatacji obiektów poprzez optymalizację doboru instalacji, urządzeń oraz AKPiA.
  • Szkolimy i budujemy świadomość znaczenia prawidłowego utrzymania i eksploatacji obiektów przy wsparciu wykwalifikowanych specjalistów.

DZIAŁAMY W OBSZARZE

Prywatnym

Publicznym

Sektorowym

Zadania inwestycyjne realizujemy w kompetencjach:

Generalnego wykonawcy

Podwykonawcy

Inwestora zastępczego

OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE

OCZYSZCZALNIE KOMUNALNE

UŚREDNIANIE ŚCIEKÓW

PRZEPOMPOWNIE

STACJE UZDATNIANIA WODY

NW - BIO

OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE

OCZYSZCZALNIE KOMUNALNE

UŚREDNIANIE ŚCIEKÓW

Zadania inwestycyjne realizujemy w kompetencjach:

Generalnego wykonawcy

Podwykonawcy

Inwestora zastępczego

PRZEPOMPOWNIE

STACJE UZDATNIANIA WODY

NW - BIO

Zajmujemy się

Zajmujemy się zarządzaniem procesami budowlanymi począwszy od przygotowania projektu technologicznego poprzez wsparcie formalno-prawne, a po zakończeniu zadania inwestycyjnego oferujemy szeroką opiekę serwisową urządzeń. Służymy także pomocą w ramach doradztwa technologicznego i konsultingu.

współpracujemy z

Jako profesjonalna firma doradztwa techniczno – technologicznego w zakresie oczyszczalni ścieków i biogazowni rolniczych aktualnie posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku technologicznym.