loader image

PRZYWRACAMY
WODĘ
NATURZE

Oczyszczalnie ścieków / Instalacje przemysłowe / Stacje uzdatniania

Newater - Logotyp - Komórka

PRZYWRACAMY
WODĘ
NATURZE

Zaprojektuj / Zaprojektuj-Wybuduj / Wybuduj

Kim jesteśmy?

Firma Newater powstała dzięki pasji ludzi z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej realizacji obiektów służących ochronie wód.

Naszą misją jest działanie na rzecz środowiska naturalnego. Przyświeca nam hasło „Przywracamy wodę naturze”. Przyjmujemy na siebie kompetencje w zakresie generalnego wykonawstwa, podwykonawstwa i inwestorstwa zastępczego w branży wodociągowo-kanalizacyjnym. Zarządzamy całym procesem inwestycyjnym: od przygotowania projektu technologicznego poprzez wsparcie formalno-prawne, poprzez fazę wykonawstwa, aż po szeroką opiekę serwisową urządzeń.

 Filarem naszej firmy są pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej realizacji obiektów gospodarki wodno – ściekowej.

Pełnimy funkcję ekspercką w ramach doradztwa technologicznego i szeroko pojętego konsultingu. Naszą specjalnością są modernizacje oczyszczalni ścieków, budowa nowych oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wód, przepompowni ścieków komunalnych, deszczowych i technologicznych.

 Przykładamy niezmierną wagę do ciągłego unowocześniania procesów i technologii oraz obniżania kosztów eksploatacji obiektów poprzez optymalizację doboru instalacji, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. W efekcie Klient przejmuje obiekt spełniający wszelkie wymogi eksploatacyjne. Naszym atutem są specjaliści, wspierający Klienta w zakresie prawidłowego utrzymania i eksploatacji obiektów. Celem nadrzędnym wszystkich naszych działań jest eliminacja ryzyka, takich jak wyłączenie obiektu w trakcie jego użytkowania (eksploatacji).

 

DZIAŁAMY W OBSZARZE

Prywatnym

Publicznym

Sektorowym

Zadania inwestycyjne realizujemy w kompetencjach:

Generalnego wykonawcy

Podwykonawcy

Inwestora zastępczego

OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE

OCZYSZCZALNIE KOMUNALNE

UŚREDNIANIE ŚCIEKÓW

PRZEPOMPOWNIE

STACJE UZDATNIANIA WODY

NW - BIO

OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE

OCZYSZCZALNIE KOMUNALNE

UŚREDNIANIE ŚCIEKÓW

Zadania inwestycyjne realizujemy w kompetencjach:

Generalnego wykonawcy

Podwykonawcy

Inwestora zastępczego

PRZEPOMPOWNIE

STACJE UZDATNIANIA WODY

NW - BIO

Zajmujemy się

Zajmujemy się zarządzaniem procesami budowlanymi począwszy od przygotowania projektu technologicznego poprzez wsparcie formalno-prawne, a po zakończeniu zadania inwestycyjnego oferujemy szeroką opiekę serwisową urządzeń. Służymy także pomocą w ramach doradztwa technologicznego i konsultingu.

współpracujemy z

Jako profesjonalna firma doradztwa techniczno – technologicznego w zakresie oczyszczalni ścieków i biogazowni rolniczych aktualnie posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku technologicznym.

WRÓĆ

Booking

Koncerty

Management

EVENTY

TECHNIKA

BOOKING

Nasza oferta bookingowa, obejmująca szereg zagranicznych artystów, skierowana jest do organizatorów koncertów, festiwali oraz imprez zamkniętych i firmowych. Specjalizujemy się w zapraszaniu i polecaniu wykonawców z rejonów muzyki alternatywnej, rocka, reggae, world music, etno i jazzu. Z częścią wykonawców mamy podpisane umowy na wyłączność. Od lat współpracujemy z największymi agencjami impresaryjnymi na całym świecie. Na bieżąco monitorujemy plany koncertowe artystów, dzięki czemu możemy natychmiast zweryfikować ich dostępność i dopasować ofertę do potrzeb organizatorów wydarzeń. Gwarantujemy szybką i profesjonalną obsługę.

+48 510 121 022 +48 71 773 3122