Realizacja zadań inwestycyjnych w zależności od potrzeb obejmuje:

Zarządzanie procesami budowlanymi

 • Projektowanie
 • Wykonawstwo
 • Nadzory autorskie i inwestorskie
 • Realizacja zadań w oparciu o ustawę „Prawo Zamówień Publicznych”, Regulaminy, Warunki Kontraktowe, FIDIC, Umowy Cywlino Prawne i inne

Doradztwo techniczne i konsulting

 • Ocena poprawności doborów instalacji i urządzeń technologicznych pod kątem trwałości, sprawności i poprawności pracy instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem
 • Inwentaryzacje istniejącej infrastruktury urządzeń
 • Audyty techniczne i technologiczne
 • Opinie techniczne i oceny merytoryczne dokumentacji projektowych
 • Ekspertyzy techniczne
 • Koncepcje technologiczne
 • Opracowanie budżetu inwestycji
 • Kosztorysy Inwestorskie
 • Dokumentacje projektowe (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje techniczne)
 • Koncepcje technologiczne
 • Serwis
 • Prace badawcze i wdrożeniowe w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE

 • Przemysł kosmetyczny
 • Przemysł spożywczy (rybny, słodycze, napoje)
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł mięsny (ubój i przetwórstwo bydła, trzody chlewnej, drobiu)
 • Przemysł owocowo – warzywny (produkcja i przetwórstwo)
 • Przemysł papierniczy (produkcja tektury, drukarnie)
 • Wytwórnia pasz dla zwierząt
 • Przemysł garbarski
 • Przemysł lotniczy
 • Obróbka tworzyw sztucznych (recykling opakowań)
 • Przemysł włókienniczy (farbiarnie, pralnie)

OCZYSZCZALNIE KOMUNALNE

 • Oczyszczalnie mechaniczno- biologiczne
 • Przepływowe
 • SBR
 • MBR

STACJE UZDATNIANIA WODY

 • Woda pitna
 • Stacje recyklingu wody
 • Woda technologiczna: filtracja, dezynfekcja, odmanganianie/odżelazianie, zmiękczanie, demineralizacja

PRZEPOMPOWNIE

 • Przepompownie ścieków
 • Przepompownie technologiczne
 • Przepompownie wód deszczowcyh

NW-BIO

 • Technologie dla oczyszczania ścieków

UŚREDNIANIA ŚCIEKÓW

 • Chemiczne wspomaganie procesów oczyszczania

OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE

 • Przemysł kosmetyczny
 • Przemysł spożywczy (rybny, słodycze, napoje)
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł mięsny (ubój i przetwórstwo bydła, trzody chlewnej, drobiu)
 • Przemysł owocowo – warzywny (produkcja i przetwórstwo)
 • Przemysł papierniczy (produkcja tektury, drukarnie)
 • Wytwórnia pasz dla zwierząt
 • Wytwórnia pasz dla zwierząt
 • Przemysł garbarski
 • Przemysł lotniczy
 • Obróbka tworzyw sztucznych (recykling opakowań)
 • Przemysł włókienniczy (farbiarnie, palarnie)

NW-BIO

 • Technologie dla oczyszczania ścieków

OCZYSZCZALNIE KOMUNALNE

 • Oczyszczalnie mechaniczno- biologiczne
 • Przepływowe
 • SBR
 • MBR

STACJE UZDATNIANIA WODY

 • Woda pitna
 • Stacje recyklingu wody
 • Woda technologiczna: filtracja, dezynfekcja, odmanganianie/odżelazianie, zmiękczanie, demineralizacja

PRZEPOMPOWNIE

 • Przepompownie ścieków
 • Przepompownie technologiczne
 • Przepompownie wód deszczowych
 • Przepompownie wód deszczowych

UŚREDNIANIA ŚCIEKÓW

 • Chemiczne wspomaganie procesów oczyszczania

Do każdego klienta podchodzimy indywidualne

Naszą domeną jest dopasowanie instalacji do indywidualnych potrzeb i możliwości Inwestora/Klienta z uwzględnieniem jego pełnej satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji.

Naszym celem jest budowa, modernizacja, zarządzanie oraz komercyjna sprzedaż instalacji, jak również wskazanie inwestorowi, że inwestycja w branży ochrony środowiska może stać się nie tylko „złem koniecznym”, ale przede wszystkim źródłem oszczędności w stosunku do kosztów środowiskowych aktualnie przez niego ponoszonych.