loader image

PRZYWRACAMY
WODĘ
NATURZE

Oczyszczalnie ścieków / Instalacje przemysłowe / Stacje uzdatniania

Newater - Logotyp - Komórka

PRZYWRACAMY
WODĘ
NATURZE

Zaprojektuj / Zaprojektuj-Wybuduj / Wybuduj

Kim jesteśmy?

Firma Newater powstała dzięki pasji ludzi z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej realizacji obiektów gospodarki wodno – ściekowej.

  • Specjalizujemy się w realizacji projektów infrastruktury publicznej oraz komercyjnej, w obszarze budowy nowych i modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wód, przepompowni ścieków komunalnych, deszczowych i technologicznych, służących ochronienie środowiska.
  • Wdrażamy procesy udoskonalania w zakresie technologii, sterowania, instalacji i sieci sanitarnych, instalacji technologicznych dla zachowania jej sprawności i eliminacji ryzyk, takich jak wyłączenie obiektu w trakcie jego użytkowania (eksploatacji).
  • Promujemy politykę ciągłego unowocześniania procesów i technologii oraz obniżania kosztów eksploatacji obiektów poprzez optymalizację doboru instalacji, urządzeń oraz AKPiA.
  • Szkolimy i budujemy świadomość znaczenia prawidłowego utrzymania i eksploatacji obiektów przy wsparciu wykwalifikowanych specjalistów.

DZIAŁAMY W OBSZARZE

Prywatnym

Publicznym

Sektorowym

Zadania inwestycyjne realizujemy w kompetencjach:

Generalnego wykonawcy

Podwykonawcy

Inwestora zastępczego

OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE

OCZYSZCZALNIE KOMUNALNE

UŚREDNIANIE ŚCIEKÓW

PRZEPOMPOWNIE

STACJE UZDATNIANIA WODY

NW - BIO

OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE

OCZYSZCZALNIE KOMUNALNE

UŚREDNIANIE ŚCIEKÓW

Zadania inwestycyjne realizujemy w kompetencjach:

Generalnego wykonawcy

Podwykonawcy

Inwestora zastępczego

PRZEPOMPOWNIE

STACJE UZDATNIANIA WODY

NW - BIO

Zajmujemy się

Zajmujemy się zarządzaniem procesami budowlanymi począwszy od przygotowania projektu technologicznego poprzez wsparcie formalno-prawne, a po zakończeniu zadania inwestycyjnego oferujemy szeroką opiekę serwisową urządzeń. Służymy także pomocą w ramach doradztwa technologicznego i konsultingu.

współpracujemy z

Jako profesjonalna firma doradztwa techniczno – technologicznego w zakresie oczyszczalni ścieków i biogazowni rolniczych aktualnie posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku technologicznym.

WRÓĆ

Booking

Koncerty

Management

EVENTY

TECHNIKA

BOOKING

Nasza oferta bookingowa, obejmująca szereg zagranicznych artystów, skierowana jest do organizatorów koncertów, festiwali oraz imprez zamkniętych i firmowych. Specjalizujemy się w zapraszaniu i polecaniu wykonawców z rejonów muzyki alternatywnej, rocka, reggae, world music, etno i jazzu. Z częścią wykonawców mamy podpisane umowy na wyłączność. Od lat współpracujemy z największymi agencjami impresaryjnymi na całym świecie. Na bieżąco monitorujemy plany koncertowe artystów, dzięki czemu możemy natychmiast zweryfikować ich dostępność i dopasować ofertę do potrzeb organizatorów wydarzeń. Gwarantujemy szybką i profesjonalną obsługę.

+48 510 121 022 +48 71 773 3122