loader image

Firma NEWATER oferuje dostawę oczyszczalni ścieków typu NW-BIO opartej na wysokosprawnym osadzie czynnym wraz z projektem, kompletnym wyposażeniem technologicznym oraz rozruchem.

Instalacja NW-BIO charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie doboru wyposażenia technologicznego jak i możliwości zaadaptowania do warunków występujących w miejscu instalacji. Dodatkowo istnieje możliwość montażu urządzeń technologicznych oraz systemu sterowania w zabudowie kontenerowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu kompletny moduł NW-BIO łatwo jest przetransportować i zainstalować w dowolnej lokalizacji, co znacząco skraca czas ostatecznego uruchomienia oczyszczalni. Moduły są wyposażone w urządzenia technologiczne niezbędne do prawidłowej realizacji procesów biologicznego oczyszczania ścieków.

Przewiduje się wykonanie 2 (opcjonalnie 3) modułów o następującym wyposażeniu:

Moduł podstawowy:

Wnętrze modułu podzielone jest na dwie odrębne strefy – pomieszczenie szaf sterowniczych, wyposażone w instalację wentylacji i klimatyzacji oraz pomieszczenie agregatów sprężarkowych (dmuchaw).

Moduł oczyszczania mechanicznego z opcją rozbudowy o instalację odwadniania i higienizacji osadów.

Standardowo moduł jest wyposażony w sito z opcjonalną prasopłuczką skratek oraz w system biologicznej eliminacji gazów złowonnych.

W module tym jest zarezerwowane miejsce na montaż elementów instalacji odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego oraz dezodoryzacji w oparciu o workownicę lub prasę odwadniającą, montaż instalacji polielektrolitu oraz instalacji magazynowania i dozowania wapna.

Moduł suszenia i pakownia osadów nadmiernych po procesie odwaniania.

Montaż odpowiednio dobranych urządzeń pozwoli on na wysuszenie osadu z przeznaczeniem, np.: do spalarni.

Wszystkie moduły mogą być zainstalowane w budynkach o konstrukcji tradycyjnej, lekkiej (np.: warstwowej) lub opcjonalnie w zabudowie kontenerowej.

Propozycja technologiczna zakłada również dostawy zbiorników oraz urządzeń i instalacji technologicznych niezbędnych do realizacji procesów oczyszczania. Istnieje możliwość konfigurowania kubatur technologicznych z żelbetonowych elementów prefabrykowanych lub wykonanych w technologii in situ na mokro. Zbiorniki mogą być dostarczone z betonu, stali nierdzewnej lub PEHD – w zależności od preferencji Inwestora oraz lokalnych warunków gruntowych.

Układ technologiczny oczyszczalni ścieków typu NW-BIO

Dla skutecznego oczyszczania ścieków wykorzystywany jest wieloetapowy układ technologiczny pozwalający na selektywne usuwanie ze ścieków poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. Ścieki surowe ujmowane są z pompowni ścieków lub ze zbiornika retencyjnego i podawane do poszczególnych procesów oczyszczania.

W ramach instalacji oczyszczania biologicznego realizowane jest dwuetapowe oczyszczanie ścieków.

ETAP I Oczyszczanie NW-BIO z wykorzystaniem osadu czynnego wysokosprawnego pozwala na usuniecie większości ładunku BZT ze ścieków.

ETAP II Oczyszczanie osadu czynnego niskoobciążonego, co umożliwia efektywne i dokładne oczyszczenie ścieków.

Z komór osadu czynnego ścieki kierowane są na osadniki wtórne.

Osad nadmierny kierowany jest do dwóch bliźniaczych zbiorników zagęszczająco- stabilizujących. W zbiornikach tych realizowany jest proces tlenowej stabilizacji osadu oraz jego cykliczne zagęszczanie, co pozwala na zmniejszenie stopnia uwodnienia przed ewentualnym procesem odwadniania mechanicznego lub też zmniejszania objętości osadów okresowo kierowanych do utylizacji. Instalacje ścieków i mediów technologicznych wykonane są z materiałów nierdzewnych.

Ścieki oczyszczone po osadnikach wtórnych będą kierowane, poprzez komorę odpływową wyposażoną w układ pomiarowy do odbiornika.

Układ sterowania

Proces oczyszczania realizowany jest w sposób automatyczny, wg. zadanych podczas rozruchu parametrów. System sterujący z możliwością obrazowania danych charakterystycznych, tj. stopień napełnienia zbiorników, ilość oczyszczonych ścieków i inne wartości mierzone. Przy zastosowaniu stałego łącza z Internetem istnieje możliwość zdalnego nadzorowania i sterownia obiektem oczyszczalni ścieków. Przykładowo moc zainstalowana dla oczyszczalni 150 m3/d: wynosi ok.: ~26 [kW]; szacowana moc zużywana dla obciążenia nominalnego wynosi ok.: ~8 [kW];

Technologia oczyszczalni ścieków NW-BIO oparta na wysokosprawnym osadzie czynnym, charakteryzuje się możliwością optymalizacji kubatury reaktorów biologicznych.

Zastosowane technologii NW-BIO przy jednoczesnej modernizacji części hydraulicznej, pozwoli na zwiększenie wydajności oczyszczalni przy zachowaniu kubatury zbiorników i powierzchni zagospodarowania terenu.

Zastosowanie tej technologii umożliwi:

 • zwiększenia wydajności od 20% do 50%
 • optymalizację kosztów inwestycji
 • optymalizację kosztów eksploatacyjnych
 • w szczególnych przypadkach pozwoli uniknąć żmudnej i czasochłonnej procedury uzyskania pozwolenia na budowę przy pełnym wykorzystaniu istniejących obiektów kubaturowych.

Oczyszczalnia ścieków typu NW-BIO to:

 • uniwersalność – dla nowych i modernizowanych obiektów
 • elastyczność rozwiązań technologicznych – zgodnie z zapotrzebowaniem inwestycyjnym
 • możliwości adaptacyjne do lokalnych warunków
 • systemowe-modułowe rozwiązania technologiczne
 • szybkość realizacji – możliwość otrzymania gotowego produktu w formie modułu kontenerowego
 • oszczędność i wydajność
 • nowoczesność i skuteczna ochrona środowiska
 Ładunek ściekówWydajność hydraulicznaReaktor oczyszczalniPowierzchnia zabudowyParametry zasilania ciągu technologicnego
NW-BIORLMBZT5ZogChZTPrzepływ średniodobowy
Qd
Przepływ godzinowy
Qmax
Pojemność całkowita reaktora
NW-BIO
Pojemność całkowita reaktora w technologii tradycyjnejMinimalna powierzchnia zabudowy oczyszczlani ścieków
NW-BIO
Powierzchnia zabudyw oczyszczlani w technologii tradycyjnejMoc zainstalowana
NW-BIO
Moc szczytowa technologiiEnergia zużywana NW-BIOEnergia zużywana technologia tradycyjna
m3M[kg/d][kg/d][kg/d][m3/d][m3/h][m3][m3][m2][m2][kW][kW][kW][kW]
100834504590100101001401802202011,8868
15012507567,5135150151802302503202612,5995
200166710090180200202503153004203013,712115
2502084125112225250253003503505203515,314165
3002500150135270300303904704006004016,418215
>500na indywidualne zapytanie

WRÓĆ

Booking

Koncerty

Management

EVENTY

TECHNIKA

BOOKING

Nasza oferta bookingowa, obejmująca szereg zagranicznych artystów, skierowana jest do organizatorów koncertów, festiwali oraz imprez zamkniętych i firmowych. Specjalizujemy się w zapraszaniu i polecaniu wykonawców z rejonów muzyki alternatywnej, rocka, reggae, world music, etno i jazzu. Z częścią wykonawców mamy podpisane umowy na wyłączność. Od lat współpracujemy z największymi agencjami impresaryjnymi na całym świecie. Na bieżąco monitorujemy plany koncertowe artystów, dzięki czemu możemy natychmiast zweryfikować ich dostępność i dopasować ofertę do potrzeb organizatorów wydarzeń. Gwarantujemy szybką i profesjonalną obsługę.

+48 510 121 022 +48 71 773 3122