loader image

Uczestniczyliśmy w realizacjach kilkudziesięciu obiektów ochrony środowiska, m.in.:

 Zrealizowane obiekty – Wykonawstwo

 1. Przebudowa systemu separacji ścieków w obrębie gospodarki mazutowej w EC Wrocław wraz z budową oczyszczalni ścieków i Tacy rozładunku cystern kolejowych Kogeneracja S.A.
 2. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych w Spółdzielni Inwalidów „PIONIER” w Wadowicach Spółdzielnia Inwalidów „PIONIER” w Wadowicach
 3. Budowa Podczyszczalni Wód Opadowych na Terenia zakładów „JAWOR” w Jaworze Kuźnia Jawor S.A.
 4. Rozbudowa i Modernizacja Mechaniczno – Chemiczno – Biologicznej Oczyszczalni Ścieków dla Wytwórni Napojów Gazowanych „JURAJSKA” w Postępie k/Myszkowa Wytwórnia Napojów Gazowanych „JURAJSKA”
 5. Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń układu zasilania linii E-30 na odcinku Opole-Wrocław-Legnica – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ASSA – TANNHUASER Sp. z o.o
 6. Budowa Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli dla Potrzeb Zakładu Produkcji Spożywczej na Terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowej Soli PM Group
 7. Posadowienie i Połączenie z Istniejąca Infrastrukturą Techniczna Kontenerowej Stacji Paliw w Kompleksie Jednostki Wojskowej 4161 w Kłodzku Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
 8. Posadowienie i Połączenie z Istniejąca Infrastrukturą Techniczna Kontenerowej Stacji Paliw w Kompleksie Jednostki Wojskowej 2845 we Wrocławiu Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
 9. Posadowienie i Połączenie z Istniejąca Infrastrukturą Techniczna Kontenerowej Stacji Paliw w Kompleksie Jednostki Wojskowej 3729 w Krapkowicach Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
 10. Posadowienie i Połączenie z Istniejąca Infrastrukturą Techniczna Kontenerowej Stacji Paliw w Kompleksie Jednostki Wojskowej w Miliczu Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
 11. Budowa oczyszczalni ścieków dla fabryki Procter & Gamble w Aleksandrowie Łódzkim Procter & Gamble
 12. Konstrukcja myjni samochodowej zadaszonej jednostanowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kompleksie jednostki wojskowej 3030 we Wrocławiu Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu
 13. Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie kompleksu wojskowego K-586 w Niedźwiedziu Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
 14. Budowa Podczyszczalni Wód Opadowych na Kanale Konotopa w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawy Dzielnica Ursus
 15. Remont myjni samochodowej w kompleksie eksploatowanym przez Jednostkę Wojskowa 4161 w Kłodzku. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
 16. Wykonanie Kompletnego Systemu Uśredniania Ścieków przemysłowych wraz z Opracowaniem Dokumentacji Projektowej Powykonawczej CADBURY – Bovis Lend Lease Sp. z o.o.
 17. Przebudowa Oczyszczalni Wód Deszczowych przy ul. Witosa w Kielcach – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
 18. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ul. Fabrycznej w bardzie wraz z budowa oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk – w zakresie budowy oczyszczalni ścieków Gmina Bardo
 19. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN – Etap IV – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielinach – Gmina Bieliny
 20. Ochrona dorzecza małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji, rozbudowie i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacyjnej w Sierakowie Śląskim i Ciasnej, Gmina Ciasna Gmina Ciasna w miejscowości Ciasna
 21. Budowa Podczyszczalni Wód Deszczowych Animex Grupa Drobiarska S.A. z siedziba w Opolu
 22. Budowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wojnowice Gmina Kietrz
 23. Budowa Mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie gm. Gniewoszów Gmina Gniewoszów
 24. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków Gmina Łagów
 25. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczna – biologiczną oczyszczalnia ścieków w m. Gwoździany w zakresie oczyszczalni ścieków Gmina Pawonków
 26. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej w Świniarach Nowych i Świniarach Starych Gmina Łoniów
 27. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gminy Panki i Przystajń w powiecie kłobuckim przy ul. Łąkowej 8 ZMGPP
 28. Przebudowa istniejącego układu odprowadzania wód deszczowych z terenu Kontenerowej Stacji Paliwowej Jednostki Wojskowej w Kłodzku przy ul. Walecznych 59 Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
 29. Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie UG Skomlin
 30. Remont myjni samochodowej na terenie kompleksu JW. 2286 w Opolu Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
 31. Przebudowa budynku magazynowego nr 155 w składzie Duninów dla potrzeb 4 RBLog Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
 32. Przebudowa budynku magazynowego nr 156 w składzie Duninów dla potrzeb 4 RBLog Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
 33. Przebudowa budynku magazynowego nr 170 w składzie Duninów dla potrzeb 4 RBLog Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
 34. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii Gmina Bogoria
 35. Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Strzegowie mająca na celu poprawę efektywności oczyszczalni ścieków Gmina Strzegowo
 36. Budowa podstacji trakcyjnej w Szewcach Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ASSA – TANNHUASER Sp. z o.o
 37. Rozbudowa oczyszczani ścieków w Fałkowie Gmina Fałków
 38. Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim- etap II Gmina Nowa Sucha
 39. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo Gmina Wąsewo
 40. Modernizacja – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hannie Gmina Hanna
 41. Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowej w miejscowości Boronów Gmina Boronów
 42. Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim- etap III Gmina Nowa Sucha
 43. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (beż węzła) – węzeł Widawa Wrocław Zadanie 3, odcinek od km ok.. 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem). w zakresie dostawa i montaż kompletnej oczyszczalni ścieków BIOFIT 75 NST 9MOP Wisznia mała Wschód i Zachód) – ASTALDI S.p.A z siedziba w Rzymie
 44. Wykonanie pompowni ścieków wraz z komorą zasuw i osadnikiem kanalizacji kąpielowej szybu L-VI dla potrzeb realizacji Inwestycji pn.: Budowa kompleksu szybowego wraz z logistyką transportu (projekt i budowa) w ramach projektu “Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy – Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
 45. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu Gmina Paradyż
 46. Modernizacja Pompowni Głównej ścieków dla miejscowości Mrągowo,
 47. Budowa autostrady A1 odcinek I oraz odcinak H- montaż kanalizacji deszczowej/zbiorników retencyjnych.
 48. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo
 49. Budowa oczyszczalni ścieków, dla miejscowości Zubrzyca Dolna.
 50. Instalacja ścieków technologicznych dla Fabryki Gumy do Żucia Cadbury w Skarbimierzu
 51. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach 
 52. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap I”  dla zakładu Białuty Sp. z o.o. w Błoniu
 53. Modernizacja Stacji dmuchawa na terenie dla oczyszczalni ścieków na terenie Zakładu Pruszków w Pruszkowie 

WRÓĆ

Booking

Koncerty

Management

EVENTY

TECHNIKA

BOOKING

Nasza oferta bookingowa, obejmująca szereg zagranicznych artystów, skierowana jest do organizatorów koncertów, festiwali oraz imprez zamkniętych i firmowych. Specjalizujemy się w zapraszaniu i polecaniu wykonawców z rejonów muzyki alternatywnej, rocka, reggae, world music, etno i jazzu. Z częścią wykonawców mamy podpisane umowy na wyłączność. Od lat współpracujemy z największymi agencjami impresaryjnymi na całym świecie. Na bieżąco monitorujemy plany koncertowe artystów, dzięki czemu możemy natychmiast zweryfikować ich dostępność i dopasować ofertę do potrzeb organizatorów wydarzeń. Gwarantujemy szybką i profesjonalną obsługę.

+48 510 121 022 +48 71 773 3122